TEKNISK INFORMASJON OM PRODUKTER

TEKNISKE DATA FOR PLATER AV ARKITEKTONISK BETONG
PN-EN 124697 Flate fiber-sement plater
 
Standard dimensjon
600 x 1200 mm
Maksimal dimensjon
1500 x 2760 mm
Andre dimensjoner på forespørsel
Standard tykkelse
7mm, 18 mm, 30 mm
Andre tykkelser på forespørsel
Minste tykkelse
5 mm
Toleranse
I følge PN-EN 12467 seksjon 5.3
Toleranse for dimensjoner – lengde og bredde
Nivå I
Tykkelse toleranser for plater uten tekstur
e ≤ 6mm   ±0,6 mm
6mm< e ≤ 20mm ±10% e
e >20mm ±2mm
Kantenes retthet
Nivå I
Rektangulære kanter
Nivå I
Bøyestyrke
klasse 1, klasse 2, klasse 3, klasse 4, klasse 5, i følge PN-EN 12467
detaljerte beskrivelser finnes på PRODUKTDATABLADET
Motstand mot værforhold
KATEGORI A/B/C/D
i følge PN-EN 12467
Tilsynelatende densitet
1,90 – 2,10 g/cm³
Vekt
1.900 – 2200 kgm³
Vekt av plater:
7 mm 14 – 16 kg/m²
18 mm 38 – 40 kg/m²
22 mm 47 – 49 kg/m²
Varmtvann
Koeffisient RL≥0,75
Bad-tørking
Koeffisient RL≥0,75
Frysing og tining
Koeffisient RL≥0,75
Oppvarming og vanning
Koeffisient RL≥0,75
Branntekniske egenskaper
A1
Klassifiseringsrapport i følge PN-EN 13501-1+A1:2010 utført i ITB (Byggforskingsinstitutt)